Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Pinksteren 2017

   We vieren het feest van de komst van de Geest. Een Geest die over alle mensen zal komen. “Ze zullen profeteren, visioenen zien en dromen.” (Hand. 2:17) De Handelingen nodigen ons uit mee te gaan in dat visioen. Het verlangen ernaar niet de doven. Het is de Geest van de eerste christenen die zich met hun nieuwe, bevrijdende boodschap in hun samenleving staande moesten houden en elkaar bemoedigden.

Niet alleen toen, ook nu vormt de komst van de Geest een uitdaging aan ons om te luisteren naar wat de Geest ons vandaag te zeggen heeft. Dat kan voor iedereen iets anders zijn. Ieder heeft eigen kwaliteiten die een bijdrage leveren aan de wijze waarop we met anderen samenleven, inspiratie opdoen, uitdagingen aangaan of op een positieve manier met de afnemende mogelijkheden omgaan.

Het valt me op, dat de jeugdigen en de ouderen speciaal genoemd worden. Het is voor de Schrift een bijzondere kwaliteit. De jongeren hebben de toekomst voor zich, de ouderen hebben de ervaringen van het volle leven en de wijsheid die dat heeft opgeleverd. Zo worden alle generaties uitgedaagd om van de samenleving, omwille van elkaar, het beste te maken. Daarbij heb je elkaar nodig om met alle wijsheid die aanwezig is elkaar te behoeden en te bewaren.

Juist in deze tijd waarin de angst voor aanslagen niet weg te denken is en honger grote groepen mensen het leven bijna onmogelijk maakt, zou het denken daaraan ons kunnen verlammen. Dan mogen we ons verlaten op “De Geest die levend maakt” (Joh. 6:63) Het evangelie vertelt ons dat er daarna mensen waren die gingen twijfelen en afhaakten. Juist in deze tijd is geloven in en bidden om de kracht van de Geest een weldaad die wij onze samenleving kunnen bewijzen. Vanuit dit geloof mogen we elkaar een Zalig Pinksteren wensen.


Br. Kees Gordijn