Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Visitatie Nederland juni 2017

Bij de start van de Nederlandse provincie in maart 1966 telde de provincie 720 broeders, 12 novicen en 9 postulanten. Nu, juni 2017, ruim 50 jaar later, zijn er in Nederland nog 51 broeders en 7 geassocieerde leden. De gemiddelde leeftijd van de broeders is 80 jaar en van de geassocieerde leden 72 jaar.

Als we elkaar aankijken dan is het heel duidelijk: we zijn oud en kwetsbaar geworden. We kunnen niet zoveel meer. We hebben hulp nodig, van elkaar en van leken-medewerkers. Maar we houden niet op broeder te zijn: voor elkaar, voor de mensen met wie we samenleven en de mensen die we ontmoeten. Van echte ‘doeners’ zijn we mensen geworden die ‘zijn’. Broeder zijn door contact met onze Bron, door liefdevolle aandacht voor elkaar , door kleine gebaren en daden van liefde. We ogen zwak en kwetsbaar, maar vanuit de kracht van de heilige Geest zijn we toch sterk. Zoals Paulus dat ervaren heeft: “Want juist als ik zwak ben, dan ben ik sterk”.

Uit de inleiding bij de opening van de visitatie