Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

STADSKLOOSTER WESTEINDE DEN HAAG - OVERDRACHT AAN STICHTING 488

Per 1 januari 2022 komt er einde aan het project “Stadsklooster”.

Een nieuwe huurder gaat aan het Westeinde in Den Haag een nieuw eigen initiatief ontwikkelen.
In een informatiefolder aan de buurtbewoners in het Westeinde schetst Stichting 488 het doel en de aard van haar plannen: “De nu nagenoeg leegstaande gebouwen gaan in de nabije toekomst ruimte bieden aan een levendige Haagse community, bestaande uit zorgunits, een leefgemeenschap en een ontmoetingscafé, waar buurtbewoners welkom zijn. Stichting 488 is een sociaal-maatschappelijke organisatie, die zich inzet voor de kwetsbare mensen in de samenleving. In het Westeinde-complex wil de stichting zorgwoningen maken voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar, die door een onveilige situatie thuis (tijdelijk) niet meer in hun ouderlijke woning kunnen verblijven. Het gaat daarbij om jongeren die gemotiveerd zijn om hun leven (weer) op de rails te krijgen, zonder verslavingsproblematiek of zware mentale problemen.

Binnen een veilige leefomgeving wil de stichting hen de professionele begeleiding en vrijheid geven, die ze nodig hebben om te herstellen en te groeien. De woon- en leefgemeenschap, die onder meer zal bestaan uit Christelijke gezinnen met of zonder kinderen, fungeert daarin als een soort familie, met gezamenlijke eetmomenten en activiteiten. Ook zal de gemeenschap activiteiten en cursussen organiseren, waar ook buurtbewoners van kunnen profiteren. In de komende maanden zullen de panden aan Westeinde 99-119 worden verbouwd. Daarin komen de zorgwoningen voor de jongeren. In het Stadsklooster (nr. 101) worden in 2021-2022 woonunits voor de leefgemeenschap gerealiseerd.”

Aflopend huurcontract met Vincentius

Het huurcontract van FIC met de Vincentius Vereniging Den Haag loopt af per 1 januari 2022. Het bestuur RHN zal dit niet verlengen. De broeders Frans Wils en Wim Brands gebruiken - in overleg met het bestuur RHN - het jaar 2021 om een einde te maken aan de inwoning van de huidige bewoners, hun activiteiten (voor zover gewenst) over te dragen aan de Stichting 488, ruimten met FIC-opslag leeg te maken of de spullen ter beschikking te stellen van 488, en de laatste activiteiten af te wikkelen.

Met toestemming van het bestuur RHN en de Vincentius Vereniging gaat Frans nog enkele jaren wonen in een aangrenzend deel aan het Stadsklooster. Op een eigen verdieping heeft hij dan een aantal ruimten tot zijn beschikking. Het huurcontract zal binnenkort getekend worden. Met toestemming van Vincentius zal Frans de activiteiten rond de tuin blijven coördineren.

Wim zal voor 1 januari 2022 naar Maastricht of elders verhuizen. Samen met het bestuur oriënteert hij zich op een geschikte woon- en leefplek.

Afscheid van het Stadsklooster

Het afscheid van het Stadsklooster zal voor Frans en Wim ingrijpend zijn. Meer dan 25 jaar hebben zij met hun leefgroep en de geassocieerden gebouwd en uitvoering gegeven aan een uniek project, dat voor veel mensen uit Den Haag en van elders een gastvrije herberg is geweest van ontmoeting, bezinning, leren, werken en samen wonen. Zij zijn de laatste twee in een lange rij van broeders die vanaf het jaar 1861 in of vanuit het klooster Westeinde 101 hun apostolaat hebben vormgegeven.

====