Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

ZILVEREN JUBILEUM STADSKLOOSTER DEN HAAG

Op 21 november 2019 gedenkt het Stadsklooster in Den Haag het feit dat het 25 jaar bestaat : een plek van gastvrijheid, openheid en bezinning in het centrum van de stad. “Dit jubeljaar wordt op een bescheiden wijze gevierd”, meldt broeder Frans Wils, de drager van dit project. Meer dan 150 jaar werken de Vincentiusvereniging ’s-Gravenhage en de Broeders FIC samen in het Stadsklooster aan het Westeinde 101. De broeders begonnen in 1861 met het geven van onderwijs in Den Haag. Zo’n 700 FIC’ers gaven in de loop der jaren hun beste krachten voor onderwijs en vorming op een breed gebied: van basisschool tot en met Pedagogische Academie.hoofdingang klooster
    Rond 1994 werd het toenmalige provinciaal bestuur duidelijk dat de communiteit, die toen nog twaalf leden telde, moeilijk zelfstandig kon blijven voortbestaan. Het besluit viel om dit huis op te heffen.
Op initiatief van zes andere broeders werd gevraagd om voor een nieuwe start te mogen zorgen. Daar ging het bestuur positief op in. De broeders Lex Weiler, Alwin van Leeuwen, Willem Sondeijker, Frans Wils, Wim Brands en Gerard Langelaan stonden aan de wieg van dit plan.


Het complex biedt onderdak aan een rijke schakering aan activiteiten. Het klooster staat open voor alle mensen wonend en werkend in Den Haag. Met name voor mensen die op zoek zijn naar nieuwe kansen en inspiratie.
Het complex bestaat uit werkplekken, woonverblijven, groepsruimten, een kapel en een tuin. Door de vele mogelijkheden die al deze ruimten bieden, worden er dan ook vele verschillende activiteiten georganiseerd op spiritueel, sociaal, educatief en cultureel gebied. Met behulp van toegankelijke activiteiten wil het Stadsklooster een open en gastvrij huis zijn.

Thans bewonen broeder Frans Wils en broeder Wim Brands het huis en wordt met behulp van de Vincentiusvereniging, de groep van vijf geassocieerde leden en talloze vrijwilligers aan projecten vorm en inhoud gegeven.

Er zijn bijeenkomsten voor dak- en thuislozen. Het Straatpastoraat heeft onderdak in het klooster. Er is een verdieping in huis die als logeergelegenheid is ingericht. In de mooie kapelruimte kerken een aantal Afrikaanse geloofsgemeenschappen.

Diverse ruimten in het woongedeelte van de broeders worden voortdurend ter beschikking gesteld van 'meeting’-groepen, mensen die elkaar helpen van een verslaving af te komen.
  

de tuin van geloven met achterin het prieel


Rond de Kersttijd staat het klooster open voor het bezichtigen van een behoorlijk arsenaal aan kerststallen, die door het hele pand heen staan opgesteld. Doel ervan is om mensen het kerstverhaal te vertellen en hun duidelijk te maken, dat een kerststal geen ‘beeld’ is van zoetsappig geloven, maar ook een afbeelding is van veel leed, vervolging en verdriet.

In de kapel worden regelmatig concerten gegeven en treden toneelgroepen op. Een zangkoor gebruikt deze ruimte ook als repetitielokaal. Dit jaar werd voor de vijfde keer de ‘Dag voor de buurt’ op het terrein van het Stadsklooster gehouden. Er is elke dag aandacht voor iedereen die langs komt.

  Een bijzondere plaats neemt de kloostertuin in, die ingericht is als ‘Tuin van geloven’. Aan elke wereldgodsdienst wordt in de tuin, met teksten, beelden en voorwerpen, aandacht geschonken. De tuin staat de gehele dag open voor iedereen en wordt dankbaar gebruikt als een plek van stilte, meditatie en rust.