Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit


In Memoriam tijdens de herdenkingsdienst, Maastricht, 30 oktober 2021

In Deo Broeder Wilhelm Leensen

(Wilhelmus Paulus Martinus)

ďLeven is WerkenĒ

Door de Broeders FIC in IndonesiŽ


Leven is meer dan alleen voedsel en bezittingen, het belangsrijkste is werk. Dit basisconcept komt van onze Broeder, Wilhelm Leensen, een missionaris in IndonesiŽ, een eenvoudig mens maar hardwerkend en gedisciplineerd, een man die liefheeft met heel zijn hart. Hij heeft zich 50 jaar lang verdienstelijk gemaakt bij de FIC in IndonesiŽ. Hij zag de realiteit dat de Indonesische jongeren na hun schoolopleiding vaak niet gemakkelijk aan werk konden komen. Als broeder FIC zag hij, tijdens zijn onderwijswerk, dat studeren mooi is, maar dat je daarna werk nodig hebt. En studeren is geen garantie voor een baan, zeker niet.

Dus ging Wilhelm zich inzetten voor een project om mensen voor te bereiden op een werkend leven en ze daarna richting een baan te sturen. Wilhelm concentreerde zich daarbij op training, zodat mensen goede werknemers zouden worden. Bedrijven weten dat als ze iemand krijgen die die training gehad heeft, ze daar meer aan hebben. De kandidaten krijgen doorgaans eerst een aantal tests voor IQ, gezondheid, mentaliteit, en vakkennis. Daarna kan een match gemaakt worden tussen aanwezige en gevraagde capaciteiten. Duizenden mensen hebben zo een baan gevonden.

Op deze manier creŽerde Wilhelm zijn eigen wonderbaarlijke vermenigvuldiging, in navolging van Jesus. Er zijn veel jonge mensen, die zijn geholpen door zijn project.

Maar als God roept, is het tijd. Nu moet hij zijn werk onafgemaakt achterlaten. Veel jonge mensen hebben nu een vader- en moederfiguur verloren.

Dank je wel Broeder Wilhelm voor alles wat je voor deze mensen en anderen hebt gedaan. Dank je wel voor het goede voorbeeld en voor al je toewijding. We zullen je altijd in onze herinnering bewaren als een vriend en een inspirerende medemens. We hoopen van harte dat jouw initiatief doorgaat en veel mensen inspireert, en dat velen nog op deze manier werk zullen vinden.

Tot ziens Broeder Wilhelm. God houdt veel van je. Ga in vrede naar zijn huis. Later zullen we elkaar daar allemaal weer ontmoeten.
Dank je wel.

[ gepresenteerd door br. Valentinus Daru Setiaji f.i.c. ]