Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

VOORBEDEN bgv de Uitvaart van br. Toon Verkoijen f.i.c.

Maastricht, 10 juni 2021

Liefdevolle,
wij danken U voor het grote geschenk van Toon als onze medebroeder. Voor velen is hij, geďnspireerd door Uw Geest, een zegen geweest door zijn rust, zijn wijsheid, zijn aandacht en zijn levenservaring.
Open ook óns voor diezelfde Geest en doe ook ons, op ónze manier, steeds meer rijpen tot prachtige vruchten van uw leven-schenkende Liefde.
Laat ons bidden.
Wij bidden U, verhoor ons.

Liefdevolle,
wij danken U voor de vele gaven, die U Toon geschonken hebt: bestuurlijke kwaliteiten, artistieke gaven, geestelijke begeleiding, creativiteit op het gebied van gebed en bezinning en het bevorderen van waardering voor onze Constituties.
Help ons te geloven, dat u ook ieder van óns op een unieke manier toerust en ook óns kostbare instrumenten van heil voor anderen wilt laten zijn.
Laat ons bidden.
Wij bidden U, verhoor ons.

Liefdevolle,
met groot respect voor de gevoelens van anderen heeft Toon een warme vriendschap beleefd en ook anderen op die weg bevestigd en bemoedigd.
Geef ook ons de moed om menselijke genegenheid en warmte volop toe te laten in ons leven, want die behoren tot de mooiste gestalten van uw Liefde.
Laat ons bidden.
Wij bidden U, verhoor ons.

Liefdevolle,
Toon ervoer niet alleen de mogelijkheden maar ook de beperkingen van zijn introverte karakter en zijn vorming. Door uw genade is hij in staat geweest het licht én de schaduw in zijn leven tot een bijzonder mooi geheel te maken.
Geef zo ook aan ons, dat we de moed niet verliezen en vertrouwen, dat in alles wat we zijn en kunnen, en óók in onze begrenzingen, een vruchtbare en gelukkige weg gestalte kan krijgen.
Laat ons bidden.
Wij bidden U, verhoor ons.

[Gebed]
Liefdevolle, zó hebt U Toon nu voorgoed bij U opgenomen, verrezen en onbeperkt.
Laat zijn leven, dat ten einde toe U was toegewijd, een blijvende bemoediging voor ons blijven.
Dat vragen wij U vol vertrouwen, door Jezus en zijn Moeder, die ons op diezelfde weg van leven en geluk zijn voorgegaan.
AMEN


Johan Muijtjens f.i.c.