Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

VOORBEDEN BIJ DE UITVAART VAN BR. ROELAND KNUFMAN F.I.C.

Maastricht, dinsdag 23 november 2021

Liefdevolle,
wij danken U voor het grote geschenk van onze medebroeder Roeland. Hij was een van die kostbare stenen in het grote mozaiek van onze Congregatie. Een steen die steeds meer geslepen werd en zo liet zien wat Uw Geest in mensen kan uitwerken.
   Wij vragen u, zegen onze veelkleurige gemeenschap, zowel in Nederland als in onze andere provincies, en maak ons leven, ons geloof en al onze inzet, in de geest van onze Stichters, tot een blijvende bijdrage aan Uw Rijk van liefde, van vrede en van gerechtigheid.

Liefdevolle,
Roeland was een gezegende mens, die U veel gaven van geest, hart en handen hebt geschonken. Die talenten heeft hij goed gebruikt in zijn jarenlange inzet als onderwijzer en opvoeder en - naast alle kennis en kunde - heeft hij zo veel jonge mensen ook in hun hart geraakt.
   Wij vragen U, inspireer, speciaal in deze moeilijke corona-tijd, veel onderwijzenden en opvoeders om het hart van jonge mensen te raken en hen blijvend vertrouwen, perspectief en moed te geven.

Liefdevolle,
behalve door zijn inzet voor de jeugd heeft Roeland uw bemoedigende en genezende Boodschap ook beleefd in zijn aandacht en zorg voor zieke en gehandicapte mensen. Zijn aandacht voor ieder concrete persoon, die hij graag bij name noemde, heeft velen ontroerd en goed gedaan.
   Wij vragen U, zegen allen die zich met liefde en deskundigheid inzetten voor hun zieke en hulpbehoevende medemensen, speciaal in deze tijd van pandemie, en mogen zij daar ook veel vreugde en voldoening in vinden.

Liefdevolle,
de problemen, met name met hart en nieren, hebben Roeland de laatste jaren steeds kwetsbaarder gemaakt. Hij heeft dit bewust onder ogen gezien en door alle worsteling heen moedig aanvaard en gedragen. De mogelijkheden van contact en betrokkenheid die hem bleven heeft hij zo lang mogelijk benut.
   Laat zijn voorbeeld ons inspireren om door alles heen Uw liefdevolle hand te zien en te blijven vertrouwen op uw levenwekkende kracht in ons.

Liefdevolle,
zeker van Uw grote verlangen naar ons, vertrouwen wij U nu onze dierbare medebroeder van harte toe. Moge hij in grote vrede en vreugde voortleven, verenigd met familie, medebroeders en vrienden en allen waar zijn hart naar uitging - en die hem al naar U zijn voorgegaan.
Dat vragen wij U vol vertrouwen, op voorspraak van onze patrones Maria, door Uw Zoon en onze Broeder, Jezus, ons aller Verlosser.
AMEN.


Johan Muijtjens f.i.c.