Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

VOORBEDEN Uitvaart br. Paul Marx

Maastricht, 27 mei 2022


Bron van Liefde,
We zijn verenigd rondom onze dierbare, nu gestorven, medebroeder Paul.
Een kostbare mens, die nu voorgoed met U verenigd is.
Wij bidden U voor al die mensen, die Paul in zijn hart sloot.

Bron van Liefde,
Wij danken U voor het rustige én krachtige voorbeeld dat Paul ons gaf door zijn grote dienstbaarheid, die ook door zijn collega's ervaren en zo gewaardeerd werd.
Wij bidden voor al die mensen waarmee Paul in zijn leven heeft samengewerkt.

Bron van Liefde,
Zonder veel woorden gaf Paul blijk van zijn bekommernis om zovelen, die weinig aanzien genieten, die in de marge moeten leven en vaak de zwaarste lasten dragen.
Wij bidden om de moed ons hart steeds weer te openen voor hen die wij zo gemakkelijk uit het zicht verliezen en waar U juist een speciaal oog voor hebt.

Bron van Liefde,
Een leven lang droeg Paul een ernstig lichamelijk ongemak, dat vaak misverstanden en onbegrip opriep. In deze school van lijden ben U met hem meegegaan en hebt U hem getroost en gesterkt.
Wij bidden dat zijn voorbeeld ons helpt in stilte en vertrouwen te aanvaarden wat óns onopvallend overkomt en open te blijven voor wat anderen te dragen hebben.

Bron van Liefde,
Wij danken U voor de persoon en het leven van broeder Paul.
Neem hem nu voorgoed op in uw vreugde en vrede.
Dat vragen wij U, op voorspraak van onze patrones Maria, door onze Broeder, Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
AMEN.


Johan Muijtjens f.i.c.