Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

VOORBEDEN

Uitvaart br. Kees van de Wiel f.i.c.
De Beyart, Maastricht, donderdag 28 oktober 2021

Liefdevolle,
wij danken U voor het geschenk van Kees als onze medebroeder, uitgezonden vanuit Nederland om in Chili met de bewogenheid van onze Stichters mee te bouwen aan een menswaardige toekomst, vooral voor jonge mensen.
Geef ook óns de moed om steeds opnieuw van harte 'ja' te zeggen op het concrete beroep dat u door mensen en omstandigheden op ieder van ons doet.

Liefdevolle,
U hebt Kees gezegend met vooral praktische talenten, die hij met grote betrokkenheid gebruikt heeft. Ook risico's heeft Kees niet geschuwd. Zo heeft uw Geest van liefde ook in hem veel kostbare vruchten voortgebracht.
Help ons om - zonder ons met anderen te vergelijken - dankbaar de gaven en mogelijkheden te gebruiken, zoals U die aan ieder van ons toevertrouwt.

Liefdevolle,
de interesse van Kees ging uit naar veelsoortige noden en hij trachtte daar zo goed mogelijk op in te gaan. Naast de technische opvoeding van jonge mensen heeft hij zich óók voor sociale en culturele noden ingezet.
Blijf ook óns inspireren om open te blijven voor de tekenen van ónze tijd, tekens als wegwijzers voor ónze inzet en creativiteit. Versterk ons vertrouwen in de liefdevolle leiding, die U ons steeds blijft aanbieden.

Liefdevolle,
onze dierbare medebroeder heeft de afname van krachten en gezondheid ervaren. In dit alles is hij trouw en moedig gebleven. In stilte heeft hij dit alles gedragen. U hebt hem nu tot voltooiing geroepen en wij vertrouwen Kees van harte aan U toe.
Geef ook óns door alle omstandigheden heen het vertrouwen dat U ons blijft dragen, dat U ons zeer liefhebt en wij ons bij U thuis mogen weten...

Liefdevolle,
U hebt het leven van Kees nu voltooid en hem doen verrijzen tot leven-voorgoed in U. Hij is nu verenigd met de velen die hem dierbaar waren en hem naar U zijn voorgegaan.
Laat het leven van Kees ons inspireren en zégen ons allen, mede door hém.
Dat vragen wij U, op voorspraak van Maria, de patrones van onze Congregatie, door Jezus Messias, Uw Zoon en onze Broeder.
AMEN

br. Johan Muijtjens