Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

VOORBEDEN TIJDENS DE UITVAART
VAN BR. JOS STRAATES


Wij zijn hier bijeen –

één in geloof dat God ons in leven houdt over de dood heen,

één in hoop op volkomen geluk en vrede in zijn eeuwige heerlijkheid,

één in liefde van zijn Geest, die ons tot hem doet bidden:

   
ABBA – ONZE VADER,

Wij danken U voor Jos,
als sprekend voorbeeld van toegewijde zorg voor dove kinderen,
die de taal van liefde verstonden – zijn allesgevende liefde voor hen.

--- Mogen wij aangesproken door zijn voorbeeld, de taal van liefde spreken in onze onderlinge communicatie.

= Laat ons bidden:

Wij danken U voor Jos,
altijd een en al oor voor hun ervaringen van wel en wee,
die hen leerde verstaan en begrijpen met een luisterend hart.
--- Mogen wij zo open en ontvankelijk naar elkander leren luisteren en elkaar van harte verstaan.

= Laat ons bidden:

Wij danken U voor Jos,
voor zijn missionaire inzet en toewijding in het onderwijzen van de opgroeiende jeugd in Tumu en Tamale (Ghana),
en van asielzoekers en andere buitenlanders in Amsterdam en Rotterdam.
--- Mogen ook wij daadwerkelijk aandacht geven aan medemensen in onze leefomgeving die van ons hulp verwachten in hun nood.

= Laat ons bidden:

Wij danken U voor Jos,
een aantrekkelijk mens – gelijkmoedig van aard,
een dankbaar en tevreden mens,
altijd minzaam, luistervaardig en respectvol in zijn contacten met ieder
die hij ontmoette op zijn levensweg
- een mens om van te houden.
--- Moge hij in onze dankbare herinnering voortleven, ons inspireren op onze levensweg.

= Laat ons bidden:

GEBED
Abba, onze Vader,
aanvaard onze dank- en smeekbeden die wij tot u richten.
Laat uw zegen komen over ons allen,
geef een ieder kracht naar kruis;
en laat uw dierbare zoon, Jos, bij U thuiskomen,
waar zijn rijke en kostbare leven tot voltooiing komt
in uw eeuwige heerlijkheid.
Zo bidden wij door Jezus, onze ware Weg ten leven,
onze Broeder en Tochtgenoot,
vandaag en alle dagen van ons leven.
AMEN


(br. Alfred Fest f.i.c.)