Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

VOORBEDEN bij uitvaart Br. HENK VAN LIESHOUT

Maastricht, 10 februari 2022

Liefdevolle,
wij danken U voor het rijke leven van onze medebroeders Henk.
Moge zijn voorbeeld van inzet en trouw ons blijven inspireren.
Laten wij bidden:
Wij bidden U, verhoor ons.

Liefdevolle,
Broeder Henk heeft zich als onderwijzer en leraar voor zeer veel jonge mensen met hart en ziel ingezet.
Moge zijn toewijding hen allen ten goede komen.
Laten wij bidden:
Wij bidden U, verhoor ons.

Liefdevolle,
Op vele manieren heeft broeder Henk zich, ook ná zijn onderwijstaak, voor zijn medebroeders en voor het reilen en zeilen van De Beyart ingezet.
Moge uw overvloedige zegen blijven rusten op ons samenleven en samenwerken hier in ons huis.
Laten wij bidden:
Wij bidden U, verhoor ons.

Liefdevolle,
wij bidden ook voor de familie van broeder Henk.
Sterk hen in dit verlies, in dankbaarheid voor wat Henk ook voor hén betekende.
Laten wij bidden:
Wij bidden U, verhoor ons.

[gebed]
Liefdevolle,
Met grote dankbaarheid gedenken wij de persoon en de vruchtbaarheid van het leven van broeder Henk. Hij is zo plotseling van ons heengegaan, maar bij U was hij zeker welkom.
Schenk Henk nu de voltooiing van zijn leven in groot geluk en vrede bij U.
Dat vragen wij u, op voorspraak van onze patrones Maria, door Jezus Messias, Uw Zoon en onze Broeder.
AMEN


Johan Muijtjens f.i.c.