Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

VOORBEDEN


Lieve God,
vandaag nemen wij afscheid van onze broer, zwager en oom,
hoe moeilijk wij dit ook vinden.
Wij weten dat hij, volledig vertrouwend op U is heengegaan,
dat hij nu geen pijn meer heeft en
dat hij in goede handen is.
Wij danken U voor alle vreugde die hij ons heeft gegeven.
Wij vragen u dat hij voort mag leven in ons, zijn familie, in onze harten en in onze gedachten.
Laat ons bidden:

Lieve God,
wij willen vandaag ook even stilstaan bij alle andere overledenen in onze familie,
in het bijzonder zijn zus Emmy en broer Frans, zijn zwagers Hub, Jan, Arnold, Joop en Wim en schoonzus Patty.
Vandaag komen deze verliezen weer heel dichtbij.
Wij vragen U om rust en vrede voor hen.
Laat ons bidden:

Lieve God,
wij vragen u ook om sterkte
voor alle overgebleven familieleden,
die jong of oud
bij elkaar horen en samen verder door het leven moeten.
Dat wij er voor elkaar zullen zijn in goede en kwade dagen,
dat wij eensgezind proberen weer gelukkig te worden.
Laat ons bidden:


Goede Vader,
Wij danken U voor het goede leven van onze medebroeder Henk aan ons gegeven.
Wij danken U voor zijn grote inzet in het apostolaatswerk aan vele mensen in Malawi en in Nederland.
Wij vragen U dat Henk een voorbeeld en steun moge zijn geweest voor allen die hij in zijn leven heeft ontmoet.
Heer geef Henk de eeuwige rust.
En het eeuwig licht verlichte hem,
Dat hij mag rusten in Vrede…
Amen

Goede Vader,
Wij bidden vandaag ook speciaal voor onze zieke medebroeders, familie en vrienden.
Dat zij zich gesteund weten in hun ziek-zijn van medebroeders, familie en vrienden.
Laat ons bidden.

En wij bidden in verbondenheid vandaag ook speciaal voor onze medebroeders, die op deze datum reeds eerder zijn overleden:
Ter herinnering spreek ik hun namen met eerbied uit:
Eucherius Keeris (Maastricht 1909)
Eduard Essers (Maastricht 1974)
Eduardo Goets (Maastricht 1997)
Rogatus Groeneveld (Maastricht 1997)
William Widodo Widjajanto (Semarang 2018)
Paul Marx (Maastricht 2022)

Heer, geef hen de eeuwige rust,
En het eeuwig licht verlichtte hen.
Dat zij mogen rusten in Vrede.
Amen