Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

UITVAART BR. GERARD HERMANS
VOORBEDE.

In dit uur van afscheid nemen brengen we vol vertrouwen onze vragen voor de Heer:

. We vragen aan de Heer van levenden en doden om ons familielid en medebroeder broeder Gerard, op te nemen in Zijn Rijk van eeuwige rust en vrede.
Laat ons bidden

. We vragen om de genade dat we, in het voetspoor van Gerard, mensen mogen zijn die willen dienen, in plaats van gediend te worden.
Laat ons bidden

. We vragen de Heer om zijn zegen over onze medebroeders in Malawi. Dat het volk van dit Afrikaanse land de steun en aandacht mag ervaren van velen, in de moeilijke tijd die het momenteel door maakt.
Laat ons bidden ...

. Tenslotte vragen we aan de Heer om geduld, rust en saamhorigheid voor ons allen, bijzonder voor de Beyartbewoners, in deze tijd van onzekerheid. Dat we elkaar, in het voetspoor van Gerard, in trouw bij de hand mogen houden.
Laat ons bidden.....

Goede God en Vader, wil ons blijven behoeden en bewaren.
Dat vragen we op voorspraak van Moeder Maria, onze patrones.
Amen.