Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Herdenkingsdienst, De Beyart, Maastricht, 30 oktober 2021

WOORD VAN WELKOM

Beste familieleden van Wilhelm, medebroeders en andere aanwezigen.

“Veilig in Gods Hand” is het thema van ons samenzijn deze morgen. Met pijn in ons hart, gedenken we het heengaan van uw dierbaar familielid, onze trouwe medebroeder en vriend: Wilhelm.

Je moet wel stevig in je schoenen staan, om het feit te accepteren, dat je opeens verneemt dat een dierbare, ver weg en heel plotseling, van ons is heen gegaan.

Daarom is het goed dat we hier samen zijn: dat we bij de Heer van leven en dood, mogen uitspreken en uit-zingen dat we het erg vinden wat Wilhelm en ons is overkomen.

In de eerste lezing horen we aanstonds, dat we ons geen zorgen hoeven te maken over het lot van Wilhelm. Dat we geen mensen zijn zonder hoop.
Dat we écht geloven dat Wilhelm in vrede is, in eeuwige rust die hij als trouw familielid, goede medebroeder en bewogen medemens, dik heeft verdiend.

We gedenken Wilhelm in groot respect en dank. Broeder Valentinus Daru zal dat aanstonds gaan verwoorden.

“Wij staan voor God in leegte en gemis” zullen we zingen, maar we doen dat in het vaste geloof dat het leven van Wilhelm niet voor niets is geweest.
Hij is veilig in Gods hand.

Als blijk van dit geloof , ontsteek ik nu een kaars.

Ik wens u allen een troostvolle viering toe.