Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Herdenkingsdienst, De Beyart, Maastricht, 30 oktober 2021

VOORBEDEN

Brengen wij voor de Heer wat ons vanmorgen bezig houdt:

Geef uw heerlijkheid, uw toekomst en uw trouw aan deze gestorven mens, Wilhelm Leenssen.
We kunnen niet geloven dat zijn leven vergeefs voorbij is gegaan, en dat, wat hij voor mensen heeft betekend, nu verloren is gegaan.
Maar wij verenigen ons met het geloof waarin Wilhelm zťlf aan U ten einde toe heeft vastgehouden.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.Ö

Wij danken U voor alle vriendschap die van Wilhelm is uitgegaan en voor de vrede en geluk die hij bracht aan medemensen in IndonesiŽ
Wij vragen U dat alle het goede dat hij tot stand bracht, niet verloren mag gaan, en dat zijn inzet geŽerd mag worden door mensen die na hem komen.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.Ö

We bidden voor onze medebroeders in IndonesiŽ. Dat zij hun rug mogen rechten na dit verlies, en dat Gods zegen mag blijven rusten op hun trouwe inzet voor hun landgenoten.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Dat wij, door zijn dood, als familie en medebroeders, omwille van de dood van Wilhelm, dieper met elkaar verbonden mogen zijn, en dat we uw belofte blijven herkennen dat wij veilig zijn in uw Hand.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Barmhartige en liefdevolle Vader, in groot vertrouwen leggen we deze vragen voor U neer.
Wil ons steunen en op handen blijven dragen. Dat vragen we op voorspraak van Maria, onze Moeder en patrones.
Amen.