Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

In groot respect en met veel dank voor zijn leven onder ons gedenken we

Broeder Toon Verkoijen FIC


Toon is op 19 januari 1926 in Venlo geboren.
Hij legde op 15 augustus 1948 zijn geloften af in
de Congregatie van de Broeders FIC
en nam de naam Liberius aan.
Op 5 juni 2021 overleed hij in het Woonzorgcentrum
De Beyart in Maastricht.

Toon liet na het overlijden van zijn goede vriendin en tochtgenote zuster Augusta in maart 2019 een bundel met haiku's van haar hand verschijnen. Deze getuigen van grote levenswijsheid. Sommige haiku's passen mooi op de levensweg van 95 jaar, die Toon met ons, familie en medebroeders, deelde. Eenvoud als kenmerk van het ware, was een sterke karaktertrek van hem.

Het congregatiebestuur ontdekte al snel zijn kwaliteiten van rust geven, goed kunnen luisteren, wijsheid en diepgang. Hij werd overste van communiteiten, lid en voorzitter van het provinciaal bestuur in Nederland. Hierna deelde hij vier jaar het leven met bewoners van een achterstandswijk in Amsterdam. Vanaf 1988 was hij zes jaar lid van ons generaal bestuur. Eind negentiger jaren stond hij aan de basis van het Iconenatelier Sint Servatius, waaraan hij tot vlak voor zijn heengaan zijn beste krachten gaf. "Een icoon is nu geveld" zei vol droefheid een van de medewerkers aan dit project.

Toon heeft 'zijn lamp' niet onder de korenmaat geplaatst, maar in alle oprechtheid en geestelijke kracht, zijn licht vrijmoedig laten schijnen
De Levende neme hem op in zijn schoot van vrede en eeuwige rust.
Dat het ons gegeven mag zijn in zijn geest samen op weg te blijven gaan.

"Altijd verlangen
naar helderheid en eenvoud
vallen en opstaan."