Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Wij gedenken in groot respect, dankbaarheid, maar ook met verdriet in ons hart

Broeder Roeland Knufman FIC

Roeland zal op 4 februari 1936 het levenslicht in Helmond.
Hij legde op 15 augustus 1957 zijn Geloften af in de Congregatie van de Broeders FIC.
Op 17 november 2021 overleed hij in het Woonzorgcentrum De Beyart in Maastricht.


Roeland koos zelf de teksten uit die tijdens zijn uitvaart werden gelezen: over de aandacht voor zwakken en noodlijdenden om ons heen én een tekst over de liefde, het grootste gebod dat we als Christenen kennen.
Deze keuze karakteriseerde hem helemaal: tot aan het eind zélf de touwtjes in handen houden én liefdevol in het leven proberen te staan.

Hij was een goede leraar voor basisschoolkinderen en studenten in het middelbaar onderwijs. Voor zijn collega's was hij een trouw teamlid.
Maar daarnaast stond hij open voor de atttente zorg voor bejaarde en zieke medemensen in zieken- en verzorgingshuizen. Hij deed dit werk met liefde en ontving ook veel genegenheid terug. Het was volkomen terecht dat hij voor deze inzet een onderscheiding verkreeg.

Familie en medebroeders zullen hem blijven gedenken door de aandacht die hij hen gaf en in zijn meeleven met hen.
Gekweld door een zeer lastige nierziekte bleef hij toch opgewekt, hetgeen we erg in hem bewonderden.

Dat Roeland van zijn welverdiende, eeuwige rust bij onze Lieve Heer mag genieten.
We houden hem in gedachten als een edel mens.