Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Broeder Nico Coolen FIC

Nicolaas Johannes Maria

    Op 27 september 1938 is hij geboren in Veghel. Hij sloot zich aan bij de FIC op 15 augustus 1959 door het afleggen van zijn Eerste Geloften. Op 15 augustus 1974 werd hij in Talca (Chili) tot priester gewijd. Hij overleed op 24 augustus 2018 in het Maastricht Universitair Medisch Centrum, voorzien van de ziekenzalving.

We nemen met pijn in het hart afscheid van een man die belangstellend, dienstbaar, trouw, maar vooral dankbaar in het leven stond. Hij gaf zijn leven om het op allerlei gebied te delen met anderen. Een man die niet gaf om zelfbehoud.

Nico kwam uit een groot Brabants gezin. Muziek stond bij hem thuis centraal: er werd gezongen en op allerlei instrumenten gespeeld. Hij was uiterst dankbaar voor deze goedmoedige sfeer, waarin hij groot werd gebracht.

Na zijn professie werd hem in 1965 gevraagd naar Chili te gaan. Hij trof daar een zelfde sfeer aan als thuis. De Chilenen sloten hem in hun hart. Nico werd door de bisschop van Talca aangesteld als hoofd van de catechetische dienst. Mede om die reden vroeg deze aan Nico om zich tot priester te laten wijden. Toen hij in 1994 gekozen werd tot lid van ons generaal bestuur kostte het hem veel om Chili los te laten. Terug in Nederland werd hij in 2001 benoemd tot pastor in het Woonzorgcentrum De Beyart in Maastricht. Zijn goede gaven van geest en hart benutte hij hier, zieventien jaar lang, uitstekend. Hij was een toegewijd voorganger, begeleidde bewoners, leidde hun uitvaart en teraardebestelling. Hij was een trouw lid van zijn communiteit en leefde volop mee met de congregatie, wereldwijd.

Mei 2018 besloot hij om op zijn 80e verjaardag afscheid te nemen van zijn pastorale werkzaamheden. "Ik kijk met grote dankbaarheid terug op de kostbare jaren in De Beyart en op mijn leven, waarin ik zoveel kansen kreeg anderen van dienst te zijn."

De Eeuwige nam Nico eerder tot zich. We laten een lief familielid, vriend en goede medebroeder in vrede gaan en blijven hem, in grote dank, in ons hart meedragen.