Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

In onze herinnering en gebed dragen we met respect en dank met ons mee:

Broeder Kees Zonneveld FIC

Broeder Kees is geboren op 25 januari 1931 in Haarlem.
Hij legde zijn Geloften af in de Congregatie van de Broeders FIC
op 15 augustus 1951 in Maastricht.
Op 14 november 2021 overleed hij in het WZC De Beyart in Maastricht.

Het leven van broeder Kees werd getekend door de volgende drieslag: 'Leven zoals de Congregatie dat vraagt; samen met anderen; en je zo bruikbaar mogelijk opstellen.'
Terugkijkend op zijn aanwezigheid onder ons, kunnen we zeggen dat hij deze drieslag op een voortreffelijke wijze heeft waargemaakt.

Toen hem in 1962 werd gevraagd om in Malawi docent te worden aan de kweekschool in Mary View, gaf hij daar gehoor aan. Met enthousiasme werkte hij twintig jaar aan de vorming van eigenlandse mensen tot leerkracht. Hij legde toen ook jarenlang de gewoonten en gebruiken van de bevolking via foto's vast. In 1982 volgde hij, bijna twee jaar lang, zijn Mastersopleiding theologie in de USA, waarna hij docent werd aan het Groot Seminarie in Zomba.

Na zijn terugkeer in Nederland werd hij lid van de communiteit in Rotterdam, later van de Bernarduscommuniteit in De Beyart. Hij was daar een aangename huisgenoot, die een goede bijdrage leverde aan het samen zijn én samen bidden. Zijn kamer had veel weg van een klein museum, vol van herinneringen aan zijn veertig jaar lange verblijf in Afrika.

Zijn gezondheid liet soms te wensen over, maar hij droeg dit ongemak gelaten. In de laatste levensjaren ging hij steeds meer achteruit. Gelukkig kon hij onlangs, vol trots en dank, in 2021, zijn 70-jarig broederschap nog vieren.

We verliezen in hem, als familielid en medebroeder, een goed mens, die in groot vertrouwen op zijn Schepper vorm gaf aan zijn leven. We dragen de herinnering aan hem met ons mee, in de volle overtuiging dat hij nu opgenomen is in de eeuwige nabijheid bij de Heer.