Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit


In dankbare herinnering aan

Broeder Kees Buitenhof

Cornelis Gerardus

Geboren op 20 april 1934 te Haarlem.
Hij legde zijn eerste gelofte af op 15 augustus 1954.
Overleden op 21 februari 2018 te Maastricht.

“Zielsverbonden zijn wij nog met jou
van wie wij afscheid nemen
en die ons in leven en dood
zo dierbaar was - en is - en blijven zal”.


(Hein Stufkens)

Trouw liefde en aandachtige aanwezigheid kenmerkten het leven van Kees. Die aandacht was er voor zijn medebroeders en de mensen met wie hij in contact kwam.

Hij was een mens met een eigen karakter die, met toewijding en zorg en ook met bescheiden terughoudendheid, dienstbaar wilde zijn met speciale aandacht voor de zwakkeren in de samenleving.

Zo heeft hij gewerkt in Maastricht, Nijmegen en Veghel.
Zo ondersteunde hij de katholieke gemeenschap in Pakistan.
Ook zette hij zich in vanuit een nieuwe communiteit in Amsterdam om zwakkeren in de samenleving te ondersteunen.

Hij was medebestuurder van ons huis in Rotterdam en zette zich daar in voor minderbedeelden.
Na de opheffing van het huis in Rotterdam verhuisde hij naar Maastricht.
Zijn gezondheid ging langzaam maar zeker achteruit.

Tenslotte moest hij zijn leven uit handen geven, in de eeuwigheid van zijn Heer.