Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

In dankbare herinnering aan

Broeder Joop Maas f.i.c.

   Joop werd geboren te Leiden op 2 september 1924. Hij verbond zich van harte aan de gemeenschap van de Broeders FIC op 15 augustus 1946. Na 74 jaren van religieuze toewijding overleed hij op 11 augustus 2020 In De Beyart te Maastricht.

Als toegewijde opvoeder heeft Joop zich op vele manieren ingezet voor het geluk en de uitgroei van de jeugd. Als onderwijzer, als koorleider, als groepscoach, als wandelmaat - en daarna, betrokken op mensen in nood, in verschillende vormen van praktische en vaak onopvallende dienstbaarheid.

Zijn verlangen naar stilte en diepte in zijn leven heeft hem altijd begeleid. Wij mogen vertrouwen, dat hij nu voorgoed de levensband beleeft met de Bron, die hem zoveel kostbare jaren léven in ons midden heeft geschonken.