Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

+

Broeder Henk Munnich FIC

Hendricus Ignatius Jacques


Henk is geboren op 30 oktober 1938 in Jogjakarta, Indonesië.
Op 15 augustus 1960 verbond hij zich aan de Congregatie van de Broeders FIC in Maastricht.
In 1995 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Hij overleed in het Hospice te Alkmaar op 16 mei 2023 en werd op 23 mei 2023 op het parochiekerkhof Dionysius te Heerhugowaard begraven.

“Een waardevolle traditie in onze congregatie is de bereidheid om buiten eigen geboorteland mee te bouwen aan een menselijker wereld”, lezen we in de Leefregel van de Broeders FIC. Henk maakte deze bereidheid méér dan veertig jaar lang concreet door zich met hart en ziel in te zetten voor de mensen in Malawi. Daarbij hadden de straatkinderen zijn grootste aandacht. Hij richtte een stichting op voor opvang en hulp.

Henk was een man met veel capaciteiten, op velerlei gebied. Hij bekleedde de functie van consul vanaf 1981 tot 2005. Op verzoek van de bisschop richtte hij de Montfort Press op, die een grote steun bleek voor een goede communicatie in het land en daar buiten.

“Van nature heb ik altijd positief in het leven willen staan, met een open mind, tussen en naast mijn medemensen. Betrokken zijn met alles wat om je heen leeft en speelt, was wel mijn doelstelling”, schreef hij kort geleden in ons tijdschrift.

Hij bracht dit ook in praktijk na zijn terugkomst in Nederland. In zijn woonomgeving toonde hij zich een behulpzaam mens en had een fijn contact met zijn familie die hem na aan het hart lag. Op bijeenkomsten van medebroeders was hij een trouwe bezoeker.

We vertrouwen er vast op dat deze edele mens zijn eeuwige rust mag genieten in de nabijheid van de Heer, die hij als religieus trouw diende.