Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Vol genegenheid en dank herdenken we ons goede familielid en medebroeder

Broeder Han van Wieringen FIC

Johannes Maria

Han werd geboren op 2 december 1940 te Haarlem. Op 15 augustus 1961 legde hij zijn professie in De Beyartkapel af en nam de naam 'Venantio' aan. Hij overleed op 10 augustus 2020 in het woonzorgcentrum De Beyart te Maastricht. Met het heengaan van Han verliezen zijn familieleden en FIC-tochtgenoten een 'stille kracht' : een man van weinig woorden, maar met een zéér open oog voor de mensen die zijn levenspad kruisten. Aanvankelijk werd hij opgeleid tot tuinman, maar na zijn professie wilde hij zich bekwamen als verpleegkundige. Na zijn opleiding daartoe was hij vanaf 1967 tot 1992 een gewaardeerde verpleegkundige in het Johannes de Deo ziekenhuis in Haarlem. Daarna verzorgde hij als goed teamlid tot 2002 de zieken in het woonzorgcentrum De Beyart in Maastricht.
  
Han was een steun en toeverlaat voor de zieken waarvoor hij mocht zorgen. Hij was een man van 'geen woorden maar daden' . Die daden waren voor velen een zegen: bewogen, met aandacht, vol liefde en toewijding. Hij volgde een aantal cursussen om zich met meer deskundigheid te kunnen inzetten. In de communiteiten van de Postjesweg in Amsterdam en de Ludovicus in Maastricht was hij een waardevol teamlid van de lokale besturen. Na zijn pensioen nam hij de taak van tuinman weer op. Samen met zijn maatje zr. Ann-Thérèse Dao maakten zij van de Beyarttuin een klein paradijs op aarde. Samen droegen zij lief en leed, tot grote steun voor elkaar. Han was een trouw mens, dat ook tot uitdrukking kwam in zijn houding ten opzichte van de Eeuwige. Hij zocht én vond bij Hem de nodige steun en rust. Een kostbaar mens gaat van ons heen. Met zo'n hart van goud is het voor Han goed toeven in de eeuwige rust van zijn Schepper.