Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

We herdenken in grote waardering en dank ons dierbare familielid en medebroeder

Broeder Grégoire de Wit FIC

Gerardus Albertus

Hij is geboren op 29 april 1922 in Rotterdam. Op 15 augustus 1941 legde hij zijn professie af bij de Broeders FIC. In 1985 werd hij benoemd tot 'Ridder in de Orde van Oranje Nassau'. Hij overleed in het WZC De Beyart in Maastricht op 12 augustus 2020.
  

Hij was een edel mens in hart en nieren. Steeds stond hij voor anderen klaar om te helpen, te steunen en belangstelling te tonen. In het spoor van onze stichters Mgr. Louis Rutten en broeder Bernardus had hij een scherp oog voor kleine en grote mensen die extra zorg en aandacht nodig hadden. In Maastricht, Den Haag en in Kerkrade was hij directeur van scholen voor Buitengewoon Onderwijs. Plichtsgetrouw, vol aandacht voor de leerlingen en hun ouders. Niet voor niets ontving hij daarvoor bij zijn afscheid een hoge onderscheiding.

Maar ook de mensen die wereldwijd in onderdrukking verkeerden, hadden zijn grote aandacht. Vanaf 1985 was hij een trouw lid van de schrijfgroep Amnesty International. Zijn deskundigheid op financieel gebied benutte hij als lokaal econoom en als steun van het generaal economaat FIC.

Hij was een verwoed luisteraar naar muziek. Mede ook daarom was het voor hem een groot kruis dat zijn gehoor hem steeds meer in de steek liet. Dat maakte zijn omgang met medemensen steeds moeizamer en voelde hij zich eenzaam worden.

Hij was een trouw lid van het Beyartkoor, woonde de vieringen van zijn communiteit steeds bij en toonde in woord en daad dat de Eeuwige een grote plaats in zijn hart had.

Met Grégoire verliezen we een goed familielid. Ook wij, als medebroeders, zullen hem gaan missen: een oprecht goede mens, met het hart op de goede plaats, vol belangstelling voor iedereen. Dat het hem nu gegeven mag zijn 'het gezang van de engelenkoren' in hun volle luister te mogen aanhoren. Hij heeft dat dik verdiend.