Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit


+
In onze gedachten en gebeden
dragen we in vertrouwen op Gods goedheid met ons mee

BROEDER GERHARD THEODOR DICKS

Gerhard is geboren op 7 januari 1931 in Arnhem.
Hij legde zijn Geloften af in de Congregatie van de Broeders FIC op 15 augustus 1952 en nam de naam Marchelmus aan.
Hij overleed in het woonzorgcentrum De Beyart te Maasticht op 16 november 2020.

Dan zullen zij die het goede deden uit hun graf te voorschijn komen tot opstanding ten leven, hoorden we in de Uitvaartdienst van Gerhard. Hij ws inderdaad een mens met veel goede kanten: hij kon heel voorkomend en medelevend zijn. Hij maakte met succes gebruik van zijn vele kwaliteiten die hij mee had gekregen. Maar bij dit alles bleek hij ook soms een zwak mens. Net zoals iedere medemens die met hem het leven deelde.

Hij werd opgeleid tot huisschilder. In dit vak werkte hij met succes en in goed teamverband in De Beyart, Amersfoort en Sint Michielsgestel. In 1980 sloot hij zich aan bij een nieuwe communiteit van zusters en broeders in de groeistad Almere. Hij was daar werkzaam als voorpostwerker. In deze functie was hij de nieuwe bewoners van de stad behulpzaam.
Vanaf 1992 was hij lid van enkele communiteiten waar hij de kans en ruimte kreeg om als kunstschilder werkzaam te zijn. Vanaf 2002 was hij woonachtig in De Beyart. Hij had hier een mooie werkruimte waarin hij schilderijen vervaardigde. Op kunstmarkten werden deze producten te koop aangeboden. De opbrengst daarvan ging naar projecten van zijn medebroeders in de Derde Wereld.

De laatste levensjaren waren voor hem niet aangenaam omdat hij leed onder veel lichamelijke pijn.
Hij ging in vrede van ons heen en wij dragen hem mee in ons gebed.