Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

In dankbaarheid en groot respect blijven we de gedachtenis aan het leven en werken met ons meedragen van

Broeder Gerard Hermans FIC

Hij is geboren op 17 juni 1931 in Maastricht.
Op 15 augustus 1951 legde hij zijn Geloften af bij de Broeders FIC.
Gerard overleed in het MUMC+ in Maastricht op 12 december 2021

In het bijbelboek 'Spreuken' staat geschreven: “Dat goedheid en trouw je nooit verlaten. Bind ze om je hals. Schrijf ze in je hart.”
Terugkijkend op het leven van Gerard mogen we in alle oprechtheid zeggen, dat hij deze wijze woorden tot de zijne heeft gemaakt. Hij had het in zich om de mensen die hij op zijn levenspad ontmoette, meteen voor zich te winnen. Voor jong of oud, blank of gekleurd, gezond of ziek: steeds was hij een innemend mens.

Gerard was begiftigd met veel talenten, die hij voluit aanwendde om anderen van dienst te zijn.
Hij was overste in communiteiten, was twaalf jaar lang lid van ons generaal bestuur, was provinciaal overste in Malawi en een gewaardeerd docent. Zijn fijngevoeligheid liet hij blijken bij zijn inzet voor bezoekers aan het project 'In de Rooden Leeuw' in Maastricht. Zijn muzikale talenten benutte hij als dirigent van het Beyartkoor. Lang was hij vertrouwenspersoon in De Beyart en was lid van veel werkgroepen.

“Ik sluit een mooi leven af en ben dankbaar voor iedereen die ik op mijn levenspad mocht ontmoeten,” zei hij onlangs bij gelegenheid van zijn zeventigjarige feest als broeder FIC.

We dragen deze kostbare mens in diep respect met ons mee in het hart.
In ons verdriet om zijn heengaan zijn wij getroost te weten dat hij nu mag rusten in de eeuwige rust bij zijn Schepper.