Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit


Oom Gerard, de verbinder ...

Lieve mensen,
Ik sta hier met een luchtballon. Inderdaad, in het mandje zien jullie Ome Gerard.
Het ligt voor de hand om zo'n ballon te zien als metafoor voor de laatste reis waar Ome Gerard aan is begonnen. Nee, het is veel letterlijker dan dat. Want voor zijn 90e verjaardag had hij een echte ballonvaart zullen maken. Met zijn typische blik vol nieuwsgierigheid en verwondering had hij graag van grote hoogte willen uitkijken op zijn geboortestreek. Maar de tocht kon tot twee keer toe niet doorgaan.

Je ziet dat er uit de luchtballon een draad loopt.
En nu keer ik terug naar de beeldspraak: die draad staat voor de verbinder die Ome Gerard voor ons allemaal is geweest. Tijdens zijn leven heeft hij ons met die draad aan zich en aan elkaar gebonden.
Hoe mooi zou het zijn als die verbinding na zijn dood in stand blijft. Daarom geef ik jullie allemaal een stukje van die draad, die jullie bij elkaar om de pols kunnen binden. Als verbinding met elkaar en met Ome Gerard. En ter nagedachtenis van deze prachtige mens.

Ik ben blij dat hij in ons midden is geweest, dat ik deel heb mogen uitmaken van zijn leven.
Ome Gerard, ik wens je een behouden vaart.

(Nicht) Véronique Went