Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

In dankbaarheid
voor wat ze voor ons aan goedheid en aandacht uitstraalde, gedenken we

ANS VAN DER GEEST

Joanna Maria

Ans zag op 26 mei 1929 het levenslicht in Amsterdam.
Op 5 mei 1991 werd ze geassocieerd lid van de Broeders FIC.
Ze overleed op 21 september 2020 in het Woonzorgcentrum De Beyart in Maastricht.

“Jouw tijd van leven is zeventig jaar of hooguit tachtig, wanneer je een sterk mens bent”, zegt de Psalmist. Ans overtrof zich zelf en werd zelfs ouder dan negentig. In al die jaren gaf ze blijk van een groot sociaal gevoel: ze zette zich goed in voor anderen, was belangstellend en behulpzaam. Ze gaf haar baan op om haar moeder te verzorgen, hetgeen ze liefdevol deed.

In 1991 sloot zij zich aan bij de Broeders FIC als geassocieerd lid, in het spoor van haar broer Anton. Ze voelde zich in deze keuze erg gelukkig.
Ze was trouw in het schrijven van gelukwensen: de Post had een goede klant aan haar. Tot voor kort bedacht zij haar jarige medebroeders in De Beyart met een attentie. Het deed haar pijn dat ze dit niet meer op kon brengen.

Ans was een vrouw die erg hechtte aan regelmaat, ordening en trouw. Dat maakte haar – zeker in haar laatste levensjaren – tot iemand die niet zo goed open kon staan voor veranderingen.

Op een stille maar getrouwe wijze gaf zij blijk van haar liefde tot de Eeuwige. Trouw woonde ze de vieringen bij en je kon haar vaak in de kapel aantreffen waar haar onrustige hart rust vond bij de Heer.

Voor haar familie, haar medebroeders en bekenden was ze een dierbaar mens, dat nu haar eeuwige rust en vrede heeft gevonden.

We dragen haar in dankbaarheid en met respect in onze herinnering mee.