Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit

Congregatie van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.

We hebben de droevige taak om u te berichten dat we afscheid hebben moeten nemen van ons dierbaar familielid en trouwe medebroeder

BROEDER HENK MUNNICH FIC

Hendricus Ignatius Jacques

Hij is geboren op 30 oktober 1938 in Jogjakarta, IndonesiŽ.
Op 15 augustus 1960 legde hij zijn Geloften af in De Beyart in Maastricht.
In 1995 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij overleed op 16 mei 2023 te Alkmaar.

Henk werd al op jonge leeftijd door de Congregatie naar het huidige Malawi uitgezonden. Zijn overheid had groot vertrouwen in hem en dat heeft hij zijn leven lang niet beschaamd. Hij was de grondlegger van de Montfort Press. De Nederlandse regering benoemde hem in 1981 tot consul, welke functie hij met veel verve bekleedde.
Henk was een zeer sociaal aangelegde man: dienstbaar, behulpzaam en respectvol voor zijn medemensen. Vanuit deze levenshouding richtte hij een stichting voor straatkinderen in Malawi op.
Na zijn terugkeer in Nederland in 2006 bleef hij in zijn naaste omgeving velen tot steun en was hij een trouw familielid.

We nemen afscheid van Henk in de Eucharistieviering op dinsdag 23 mei om 11 uur in de Dionysius kerk, Middenweg 248 te Heerhugowaard. Daarna wordt hij op het kerkhof van de parochie door familie, medebroeders en geassocieerden te ruste gelegd.


Namens de familie
Lisette Kramer - Christiani
De Groene Trede 66
1704 AE Heerhugowaard
        Namens de Congregatie FIC
Br. Wim Luiten, overste.
Brusselsestraat 38
6211 PG Maastricht.