Terug naar home actualiteit
Terug naar de actualiteit


   

PINKSTEREN 2023

Geest van God,
die mensen raakt,
uitdaagt en
nieuwe wegen wijst.

Sprankelend en uitdagend
zich in mensen openbaart,
hen oproept om
nieuw te zijn
en met de blijde boodschap
vandaag
mensen hoop en perspectief
te bieden.

Zalig Pinksteren.


Kees Gordijn

  

IN MEMORIAM

Op 16 mei 2023 is overleden onze dierbare medebroeder Henk Munnich.
Met name in Malawi heeft hij zich vele jaren als drukker en uitgever en door inzet op sociaal gebied zeer ingezet voor het welzijn van zijn medemensen. Ook na zijn repatriëring heeft hij nog jarenlang zijn vele gaven ten dienste gesteld van zijn veelal kwetsbare medemensen.
We verliezen in Henk een zeer toegewijde medebroeder en vertrouwen hem nu met grote dankbaarheid toe aan de Bron van alle Liefde, die ook hém zijn leven lang geïnspireerd heeft.

KERNPUNTEN VAN ONZE SPIRITUALITEIT


(breng de muis in het veld om de tekst stil te laten staan)


naar boven